Kuotat e propozuara nga Universiteti i Tiranës

Universiteti Fakulteti Nr. Programit Emërtimi I Programit Kuotat
Universiteti i Tiranës Historisë dhe Filologjisë 001 Histori 120
Universiteti i Tiranës Historisë dhe Filologjisë 002 Gjeografi 120
Universiteti i Tiranës Historisë dhe Filologjisë 003 Gjuhë – Letërsi 120
Universiteti i Tiranës Historisë dhe Filologjisë 004 Gazetari 85
Universiteti i Tiranës Shkencave Natyrore 005 Biologji 150
Universiteti i Tiranës Shkencave Natyrore 006 Bioteknologji 80
Universiteti i Tiranës Shkencave Natyrore 007 Matematikë 80
Universiteti i Tiranës Shkencave Natyrore 008 Fizikë 100
Universiteti i Tiranës Shkencave Natyrore 009 Informatikë 300
Universiteti i Tiranës Shkencave Natyrore 010 Kimi 80
Universiteti i Tiranës Shkencave Natyrore 011 Kimi dhe Teknologji Ushqimore 80
Universiteti i Tiranës Shkencave Natyrore 012 Kimi Industriale dhe Mjedisore 80
Universiteti i Tiranës Shkencave Natyrore 013 Inxhinieri Matematike dhe Informatike 80
Universiteti i Tiranës Shkencave Natyrore 014 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi 200
Universiteti i Tiranës Gjuhëve të Huaja 015 Gjuhë Angleze 180
Universiteti i Tiranës Gjuhëve të Huaja 016 Gjuhë Frënge 110
Universiteti i Tiranës Gjuhëve të Huaja 017 Gjuhë Gjermane 110
Universiteti i Tiranës Gjuhëve të Huaja 018 Gjuhë Italiane 120
Universiteti i Tiranës Gjuhëve të Huaja 019 Gjuhë Greke 60
Universiteti i Tiranës Gjuhëve të Huaja 020 Gjuhë Turke 60
Universiteti i Tiranës Gjuhëve të Huaja 021 Gjuhë Ruse 60
Universiteti i Tiranës Gjuhëve të Huaja 022 Gjuhë Spanjolle 70
Universiteti i Tiranës Gjuhëve të Huaja 023 Gjuhë Angleze (Kukës) 40
Universiteti i Tiranës Gjuhëve të Huaja 024 Gjuhë Angleze (Sarandë) 70
Universiteti i Tiranës Shkencave Sociale 025 Psikologji 100
Universiteti i Tiranës Shkencave Sociale 026 Punë Sociale 100
Universiteti i Tiranës Shkencave Sociale 027 Filozofi 100
Universiteti i Tiranës Shkencave Sociale 028 Sociologji 75
Universiteti i Tiranës Shkencave Sociale 029 Shkenca Politike 100
Universiteti i Tiranës Shkencave Sociale 030 Administrim dhe Politika Sociale 100
Universiteti i Tiranës Ekonomisë 031 Administrim-Biznesi 410
Universiteti i Tiranës Ekonomisë 032 Ekonomiks 70
Universiteti i Tiranës Ekonomisë 033 Financë 410
Universiteti i Tiranës Ekonomisë 034 Informatikë Ekonomike 160
Universiteti i Tiranës Ekonomisë 035 Administrim-Biznesi (Kukës) 100
Universiteti i Tiranës Ekonomisë 036 Administrim-Biznesi (Sarandë) 150
Universiteti i Tiranës Mjekësisë 037 Mjekësi e Përgjithshme 220
Universiteti i Tiranës Mjekësisë 038 Farmaci 120
Universiteti i Tiranës Mjekësisë 039 Stomatologji 120
Universiteti i Tiranës Mjekësisë 040 Shëndet Publik 40
Universiteti i Tiranës Infermierisë 041 Infermieri e Përgjithshme 250
Universiteti i Tiranës Infermierisë 042 Mami 60
Universiteti i Tiranës Infermierisë 043 Teknik Laboratori 50
Universiteti i Tiranës Infermierisë 044 Fizioterapi 50
Universiteti i Tiranës Infermierisë 045 Logopedi 30
Universiteti i Tiranës Infermierisë 046 Imazheri 60
Universiteti i Tiranës Infermierisë 047 Infermieri e Përgjithshme (Kukës) 100
Universiteti i Tiranës Infermierisë 048 Infermieri e Përgjithshme (Sarandë) 100
Universiteti i Tiranës Drejtësisë 049 Drejtësi 550
Totali 6180
Bookmark the permalink.

Comments are closed.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin