Teste dhe zgjidhje

Teste dhe zgjidhje

Lënda: Matematikë

Shkolla

Testi

Zgjidhje

Gjimnazi, drejtimi i përgjithshëm

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Gjimnazi, drejtimi natyror

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Gjimnazi, drejtimi shoqëror

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Gjimnazi gjuhësor

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Artistike, koreografike, sportive

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Mesme Teknike, 5-vjeçare

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Teknikë profesionale, 3+2, Pedagogjike, me kohë të shkurtuar

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Lënda: Letërsi

Shkolla

Testi

Zgjidhje

Gjimnazi, drejtimi i përgjithshëm

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Gjimnazi, drejtimi natyror

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Gjimnazi, drejtimi shoqëror

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Gjimnazi gjuhësor

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Artistike, koreografike, sportive

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Mesme Teknike, 5-vjeçare

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Teknikë profesionale, 3+2, Pedagogjike, me kohë të shkurtuar

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Lëndë me zgjedhje (gjuhët e huaja)

Lënda

Testi

Zgjidhje

Anglisht (gjuhë e parë)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Anglisht (gjuhë e dytë)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Frengjisht (gjuhë e parë)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Frengjisht (gjuhë e dytë)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Gjermanisht (gjuhë e parë)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Gjermanisht (gjuhë e dytë)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Italisht (gjuhë e parë)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Italisht (gjuhë e dytë)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Spanjisht (gjuhë e parë)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Spanjisht (gjuhë e dytë)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Greqisht (gjuhë e parë)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Greqisht (gjuhë e dytë)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Turqisht (gjuhë e dytë)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Lëndë me zgjedhje (të tjera)

Lënda

Testi

Zgjidhje

Anatomi artistike

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Biologji (bërthamë)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Biologji (e thelluar)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Biologji (kurrikula e vjetër)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Ekonomi (bërthamë)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Ekonomi (e thelluar)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Ekonomi-filozofi (kurrikula e vjetër)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Filozofi

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Fizikë (bërthamë)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Fizikë (e thelluar)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Fizikë (kurrikula e vjetër)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Gjeografi (bërthamë)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Gjeografi (e thelluar)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Gjeografi (kurrikula e vjetër)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Harmoni

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Histori (bërthamë)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Histori (e thelluar)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Histori (kurrikula e vjetër)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Histori Arti

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Histori Baleti

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Histori Muzike

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Kimi (bërthamë)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Kimi (e thelluar)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Kimi (kurrikula e vjetër)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Njohuri

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Psikologji

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Qytetari

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Shkenca e Tokës

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Sociologji

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Teknologji (bërthamë)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Tekonologji (e thelluar)

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

Trashëgimia kulturore

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

adobe_readerShkarkoje

 

 

Comments are closed.